Model predyspozycji Trainer 1.0 BETA- sport. development, stanowi pierwszy krok do program edukacyjnego przygotowanego przez zespół ekspertów w ramach projektu Trainer 1.0 BETA.

Dzięki temu będziesz mógł dowiedzieć się o pracy trenera w danej dyscyplinie, zostaną ocenione Twoje predyspozycje do zawodu i będzie mógł zacząć zbierać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Zanim podejdziesz do diagnozy swoich predyspozycji (ścieżki) zawodowych, zapoznaj się z poniższymi założeniami.
Pamiętaj!
 1. Ostateczny wynik Twoich predyspozycji stanowi rodzaj rekomendacji (zalecenia, diagnozy) i zawsze może się zmienić.
 2. Model predyspozycji uwzględnia trendy z rynku pracy i środowiska sportowego. Bierze pod uwagę takie kwestie jak:
  1. Kompetencje
  2. Kwalifikacje
  3. Doświadczenie
  4. Predyspozycje
  5. Wiedza
  6. Umiejętności
  7. Postawy społeczne
 3. Model składa się z 7 poziomów.
  1. W każdym z 7 poziomów jest 6 pytań.
  2. Na każde 6 pytań odpowiadasz w skali od 1 punktu do 5 punktów:
   1. 1 punkt oznacza, iż najmniej z tym się identyfikujesz (najmniej opisuje ona Twoje dokonania).
   2. 5 puntów oznacza, iż najbardziej się z tym identyfikujesz (najbardziej opisuje ona Twoje dokonania).
  3. Suma punktów z każdego z 7 poziomu będzie stanowiła odpowiedź na temat Twoich predyspozycji.
  4. Dostaniesz też na końcu opis rekomendacji.
  5. Aby wynik był rzetelny odpowiadaj szczerze i zgodnie z prawdą i Twoimi dokonaniami, bo tylko w tedy wynik będzie ważny i wskaże Tobie wiarygodną informację zwrotną (rekomendację).
  6. Przy każdym poziomie dostaniesz różne wskazówki jak najbardziej właściwie udzielić odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednią skalę puntkową.