Testowy

Model predyspozycji Trainer 1.0 BETA- sport. development, stanowi pierwszy krok do program edukacyjnego przygotowanego przez zespół ekspertów w ramach projektu Trainer 1.0 BETA.

Dzięki temu będziesz mógł dowiedzieć się o pracy trenera w danej dyscyplinie, zostaną ocenione Twoje predyspozycje do zawodu i będzie mógł zacząć zbierać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Zanim podejdziesz do diagnozy swoich predyspozycji (ścieżki) zawodowych, zapoznaj się z poniższymi założeniami.

Poziom 1 z 7 – Kompetencje:

Przy udzielaniu odpowiedzi na tym etapie modelu predyspozycji, kieruj się proszę poniższymi wskazówkami dotyczącymi skali punktowej. Spróbuj sam oszacować i przypisać sobie właściwą, opisująca Ciebie skalę punktową.

Wskazówka:
1 oznacza, że w najmniejszym stopniu opisuje to Ciebie natomiast zaznaczając 5 puntów oznacza to, iż najbardziej Cię to opisuje.

Required fields are marked *

1.W jakim stopniu w skali od 1 do 5 jesteś pracowity i zaangażowany we realizację wyznaczonych celów? *
2.Jak oceniasz w poniższej skali sposób zarządzania swoim czasem (kalendarzem zadań)? *
3.W skali od 1 do 5 jak oceniasz swoją kompetencje w zakresie elastyczności realizacji zadań (tzw. wielozadaniowość ). *
4.Jak oceniasz w skali od 1 do 5 swoje umiejętności komunikacyjne i werbalizowania myśli? *
5.W skali od 1 do 5 jak oceniasz swoje zdolności (kompetencje) w zakresie radzenia sobie z konfliktami? *
6.Jak oceniasz w skali od 1 do 5 swój zakres samodzielności w realizacji zadań? *

1 out of 2